Stranger Things rond Stranger Things

Deze longread biedt een perspectief dat verschilt van het soort artikelen dat ik gewoonlijk op deze site publiceer. Ik raad lezers aan de tijd te nemen voor het lezen en bekijken van al het inbegrepen beeldmateriaal.

Op 1 Januari 2019 publiceerde het officiële YouTube-kanaal van Netflix-serie Stranger Things de datumaankondiging voor het nieuwe, derde seizoen: 4 juli 2019.[1] In de video, die 1 minuut en 8 seconden duurt, zien we beelden van New Years’ Eve 1985. Uiteraard is dit het jaar waarin Stranger Things 3 plaatsvindt, in lijn met seizoen 2 (1984). Net over de helft van de video kantelen de beelden van 1985, zodat we in het ‘Upside Down’ terecht komen: de spiegelwereld van Stranger Things, waarin alles letterlijk op zijn kop gekeerd wordt. Het beste voorbeeld van het Upside Down vinden we in de laatste sequentie van het tweede seizoen:

Het idee van een ‘Upside Down’ is zeker niet voorbehouden aan de serie Stranger Things. De afgelopen jaren vonden we dit concept onder andere terug in de films Inception (2010), Doctor Strange (2016), As Above, So Below (2014), Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007) en, vrij, letterlijk, in Upside Down (2013):

Al deze series en films grijpen in feite terug op hetzelfde occulte principe uit de hermetische filosofie: ‘as above, so below’ (zoals boven, zo ook onder). Occultisten die in de geschiedenis met dit principe werkten gingen ervan uit dat onze microkosmos (de materiële wereld waarin wij leven) en de macrokosmos (het heelal dat ons omspant, inclusief de metafysische, niet-tastbare sferen) één konden worden door de twee letterlijk aan elkaar te spiegelen. In die spiegel wordt de mens als God; hij is het uiterste van God op aarde, zoals God het uiterste van de mens in de hemel is.[2]

De geometrische spiegel van het boven-onder wordt onder andere weergegeven aan de hand van twee tegengestelde driehoeken:

De doelmatigheid van as above, so below zit hem daarin dat haar heilige geometrie de immateriële wereld letterlijk kan laten doordringen tot de materiële wereld. Met andere woorden: afhankelijk van je perspectief brengt deze heilige geometrie de hemel of de hel op aarde.

In Stranger Things is dat tweede gaande. In het eerste seizoen wordt het Upside Down uitgelegd, waarbij de metafoor wordt gebruikt van een tweedimensionaal vel papier waarin een potlood een rimpel (‘crack’) teweeg kan brengen. Als de wereld boven het papier (de wereld van Stranger Things) en de wereld daaronder (de hel van monsters die die wereld willen binnendringen) gezien kunnen worden als elkaars spiegels, kan die ene rimpel in het oppervlak een beslissende opening creëren. In Stranger Things is dit letterlijk de opening waardoor de monsters binnenkomen.

Het Upside Down laat zich bewerkstelligen door rituele of ceremoniële magie, en dat is dan ook precies wat we al in het eerste seizoen terugzien. Vlak voor de monsters door de sluier van het Upside Down heen breken zien we in één van de episodes een diamantvormige weergave van het boven-onder:

Van 1985 naar 2019

Het Upside Down bewerkstelligt ook een omkering van de jaarkalender. In de video die seizoen 3 aankondigt zien we hoe de viering van nieuwjaar (beelden van 1 Januari 1985, vuurwerk, etc.) direct gekoppeld wordt aan de vierde Juli van datzelfde jaar:

4 Juli staat ook direct in verband met hoofdpersonage Eleven: de datum 7/4 staat gelijk aan 7 en 4 = 11. Eleven heet niet zomaar zo: haar buitengewone vermogen tot telekinese hangt samen met de esoterische betekenis die sommige occultisten toekennen aan het getal 11:

‘’The 11 symbolizes the potential to push the limitations of the human experience into the stratosphere of the highest spiritual perception; the link between the mortal and the immortal; between man and spirit; between darkness and light; ignorance and enlightenment. This is the ultimate symbolic power of the 11.’’[3]

Het ironische is dat Eleven deze krachten pas ontwikkelt nadat er in een klinische militaire faciliteit experimenten op haar zijn uitgevoerd. Nu zou er een heel epistel geschreven kunnen worden over de manier waarop met name het tweede seizoen van Stranger Things refereert aan MK-Ultra, maar dat is nog niet eens het onderwerp van dit artikel. Wat ik wél wil uitlichten, is de manier waarop het occulte belang van het Upside Down samenhangt met de occulte betekenis van Independence Day. Wat vieren we eigenlijk op 4 Juli? Vervolgens trek ik een streep van 1985 naar 2019, net zoals de serie dat doet, en laat ik zien hoe Stranger Things 3 in 2019 een écht Upside Down opzet, maar dan niet binnen de verhaalwereld van de serie, maar direct in ons hier en nu.

I, Pet Goat II

Op 3 Juli 2012 kwam animatiestudio Heliofant met de geanimeerde kortfilm I, Pet Goat II, die tot op heden nog op YouTube terug te vinden is.[4] Deze kortfilm is zo gelaagd en angstaanjagend dat ik er persoonlijk meestal alleen nog maar specifieke delen van kijk. Ik beveel de lezer aan de kortfilm eenmaal geconcentreerd te bekijken voor het verder lezen:

(https://www.youtube.com/user/HeliofantChannel)

Het is inmiddels een tijdje geleden dat ik I, Pet Goat voor het eerst zag, en er zijn een paar algemene dingen die ik erover wil zeggen:

  • Dit is absoluut niet ‘zomaar’ een kortfilm, maar een gecodeerde, occulte animatie die de toekomst letterlijk poogt te programmeren; -> in I, Pet Goat zien we gebeurtenissen terug die zich later daadwerkelijk voltrokken hebben, een voorbeeld volgt hieronder;
  • De mensen die deze kortfilm gemaakt hebben, hebben zonder meer directe banden met (in ieder geval) de top van de Amerikaanse politieke voedselketen; -> deze observatie baseer ik met name op de verwijzingen naar 4 Juli 2019, die ik verderop in dit artikel behandel;
  • Zij houden zich bezig met een verborgen politieke en religieuze agenda die via deze animatie wereldkundig wordt gemaakt; -> het gaat om gebeurtenissen van een zodanig schaalniveau dat het moeilijk is om van toevallige overeenkomsten te spreken.

Tot deze vergrijpende conclusies kwam ik persoonlijk nadat ik onder andere gezien had hoe I, Pet Goat II het afbranden van de Notre Dame (15-4-2019) en het afbreken van de torenspits verbeeldde:

In dit artikel wil ik me focussen op een ander deel van de video, dat zich direct verhoudt tot de relatie tussen Stranger Things en Independence Day 2019. I, Pet Goat II heeft namelijk óók het nodige te zeggen over de afgelopen Independence Day-viering van 4 Juli 2019. En die viering heeft op zijn beurt weer alles te maken met Stranger Things.

Om het occulte belang van Independence Day te begrijpen, dien je te graven in de geschiedenis van de Verenigde Staten zoals wij die nu kennen. Veel mensen weten wel dat de onafhankelijkheidsverklaring van Amerika door het Tweede Continentale Congres werd aangenomen op 4 Juli 1776. Wat minder mensen weten is dat diezelfde onafhankelijkheid al werd uitgeroepen op 2 Juli, twee dagen daarvoor dus. Waarom zouden de stichters van Amerika hier twee dagen mee wachten? Welnu, omdat de stichters van Amerika niet alleen politieke en militaire figuren waren, maar ook eensgezind verbonden waren met vrijmetselaarsloges. Zij kenden, om in de terminologie van het Upside Down te blijven, hun heilige geometrie, en wisten ook hoe ze occulte krachten konden aanwenden en omarmen in het hier en nu. Eén van die krachten houdt verband met de zonnekalender. Op 4 Juli is de aarde namelijk regelmatig het meest vrij, of meest ‘onafhankelijk’, van de zwaartekracht van de zon. Dit was zo in 1776 en ís zo in 2019.[5] De Griekse term hiervoor is Aphelion, met als tegenhanger de Perihelion, het moment waarop de aarde het meest bevangen wordt door de zwaartekracht van de zon. Dit is meestal ergens in Januari.

De relevantie van Aphelion is groot, omdat de stichters van de VS zo niet alleen de onafhankelijkheid van de koloniën op aarde konden vieren, maar ook de onafhankelijkheid ten opzichte van de zon (de heerschappij in de macrokosmos is gelijk de heerschappij in de microskosmos, wederom boven-onder). En de zon, en zonaanbidding überhaupt, is een centraal element in de iconografie van de vrijmetselarij:

Zie hoe hier ook weer as above, so below-principe terugkomt, door de kruising van winkelhaak (of passer) en de letter V. Wat het bizarder maakt, is dat de Aphelion dit jaar plaatsvond op 4 Juli om 22.11 (GMT).[6] 22 en 11 maakt 33; 11 en 22 zijn op zichzelf al twee zogeheten ‘master numbers’[7], maar 33 is het belangrijkste getal in de vrijmetselarij. Er zijn 33 graden die naar de top van de piramide leiden, en als je daar eenmaal bent begrijp je ongetwijfeld ook waarom John F. Kennedy op 11-22 geëlimineerd moest worden. Let wel; deze verwijzingen zijn gemakkelijk te traceren en minder suggestief dan het onvermijdelijke woord ‘samenzweringstheorie’ doet vermoeden.

Let ook even op de volgorde: eerst ‘freemason’, dan ‘first president’.

In dat verband is het interessant om te zien hoe het derde seizoen van Stranger Things, dat zich zoals gezegd afspeelt in 1985, in een groot aantal opzichten een spiegel is van de wereld van nu. Zo is de grootste eyecatcher van het seizoen de vers geïntroduceerde Starcourt Mall, een winkelcentrum dat ‘smalltown’ Hawkins een kapitalistische impuls geeft. Is het toeval dat de 4 juli-festiviteiten in Washington D.C. plaatsvonden in de lijn van het National Mall-park? We hebben gezien hoe belangrijk 4 Juli is voor Stranger Things en the Upside Down. In één van de promotiestills voor seizoen 3 zien we hoe de kinderen getuige zijn van het grote vuurwerkspektakel dat één op één gaat met de viering van Independence Day in the Upside Down:

Hoewel, getuige… bemerk hoe de still een kloof bewerkstelligt tussen (1) Eleven en Will, (2) Mike en (3) Dustin, Lukas en Max. Eleven en Will zijn de enigen die gealarmeerd omkijken en niet worden afgeleid door het vuurwerk. Als je de verhaallijnen van de serie erbij pakt zie je dat die verdeling correspondeert met de littekens die Eleven en Will meedragen: zij zijn de twee slachtoffers van the Upside Down en hebben de ‘andere kant’ met beide ogen gezien. Mike zit in een soort tussenwereld – zijn liefde voor Eleven confronteert hem tegelijk met het verlies van zijn onschuld en zijn onmacht om écht te begrijpen.

Het vuurwerk is belangrijk voor onze wereld van nu, waar Donald Trump zijn ‘Salute to America’ op 4 Juli 2019 mede besloot met een overdosis aan patriottistische pijlen:

Er is meer. In de eerste episode van seizoen drie kijken de kinderen in de bioscoop van het winkelcentrum naar George Romero’s Day of the Dead (1985). In eerste instantie doet deze titel al denken aan de Día de Muertos in Mexico, die de afgelopen jaren gepopulariseerd werd door de opening van Bond-film Spectre (2015)[8] en Pixar-film Coco (2017). Dit brengt me weer bij de I, Pet Goat– animatie. Kijk eens goed naar deze still uit de kortfilm:

De figuur die we hier zien laat zich identificeren als de voodoo-god Samedi uit, en dit is belangrijk, de Haïtiaanse voodoo-traditie.

De combinatie van de doodskop met het dunne middenrif en de ribben (!) aan de zijkant gaat daarbij perfect op voor het soort taferelen dat je ziet als je naar kledij van de Día de Muertos zoekt:

We hebben nu een film, namelijk Day of the Dead, die zich via Stranger Things direct laat koppelen aan wat we in I, Pet Goat zien. Maar hoe komt 4 Juli dan nog om de hoek kijken? Wel, in Haïti wordt de onafhankelijkheid (1804) gevierd op 1 Januari. Onafhankelijkheidsdag en New Year’s Eve komen samen, en dit is dus ook wat nieuwjaar verbindt met Onafhankelijkheidsdag. Het vuurwerk achter Baron Samedi hoort zowel bij de onafhankelijkheid als bij het nieuwe jaar! En dit is wat het Upside Down daadwerkelijk is. We kunnen nu, dankzij deze animatie, gemaakt ruim vóór het eerste seizoen van Stranger Things überhaupt in productie was, vaststellen dat 1 Januari en 4 Juli inderdaad elkaars spiegels zijn.    

Dit brengt me ook weer terug bij de National Mall en het belang van de 4 Juli-festiviteiten. In een eerdere still uit I, Pet Goat zien we hoe een stel tanks een vrouw nadert die met een witte vlag zwaait:

De ribben die je hier ziet aan de zijkant zijn zichtbaar dezelfde ribben die het skelet omsluiten op de still met het vuurwerk. Nu volgt de belangrijkste clue: het yin-yang symbool (ook wel de vesica piscis-formatie) dat we prominent in beeld zien bevestigt dat dit tafereel op exact dezelfde locatie plaatsvindt als de reeks 4 Juli-festiviteiten. Kijk naar dit bovenaanzicht van de National Mall en de route tussen de obelisk (Washington Monument) en het Lincoln Memorial:

credits EnterTheStars Reloaded, YouTube

We zien onmiskenbaar hetzelfde yin-yang symbool. De tanks laten zich ook uitleggen, want in iedere aankondiging van 4 Juli 2019 was wel te lezen dat er tanks zouden ‘poseren’ als een eerbetoon aan het Amerikaanse leger. Boeiend is hierbij met name dat uiteindelijk alleen statisch gepositioneerde tanks deel uitmaakten van de festiviteiten, omdat het Pentagon niet wilde dat Trump meerdere tanks zou laten rondrijden.[9] Zo’n scenario zou, in combinatie met de vaststelling dat we in dit deel van de animatie naar de 4 Juli-festiviteiten kijken, nog veel beter aangesloten hebben bij de parade van de tanks in de still.

Geheel in lijn met de daadwerkelijke 4 Juli-viering explodeerde het vuurwerk áchter de Mall, dus boven het Lincoln Memorial (bekijk hiervoor nogmaals de foto van de daadwerkelijke vuurwerkshow)! De geografie klopt precies met de I, Pet Goat-video.

Stranger Things about Stranger Things

De productie van Stranger Things 3 vond plaats in 2018, ruim voordat Donald Trump op 24 Februari 2019 aankondigde dat de militaire parade op 4 Juli zou gaan plaatsvinden.[10] Toch vinden we de miniaturen voor de viering al terug in de eerste episode, als Dustin (van klaarblijkelijk lang weggeweest) terug verwelkomd wordt door zijn vrienden:

Five tanks on the 4th of July (zie de twitter post van Elizabeth Landers)

De gelijkenissen met I, Pet Goat zijn uncanny. Dit seizoen, dat uitkomt op 4 Juli, toont op passende wijze een militaire parade terwijl het dorp Hawkins zich daadwerkelijk voorbereidt op de viering van de Onafhankelijkheidsdag:

Geheel in lijn met het Upside Down (1/1 en 7/4) zijn er zowel in de animatie (zie wederom de still) als in Stranger Things feesttoeters, die we mede kunnen associëren met nieuwjaar:

De koppeling tussen de feesttoeter en 4 Juli is cruciaal als je bekend bent met Stanley Kubrick’s film The Shining (1980). Kubrick was, zo meen ik, op de hoogte van (occulte) praktijken die sommige elites zich eigen maakten. Hij stopte vele verwijzingen in zijn films, met náme in zijn zwanenzang Eyes Wide Shut (1999), een film die haar referenties niet langer codeert maar in het licht brengt. Wie zijn ogen niet gesloten heeft, ziet in EWS wat zich voorbij het doek bevindt.

Ik concentreer me voor nu op het laatste shot van horrorklassieker The Shining (1980), waar we hoofdrolspeler Jack Torrance (Jack Nicholson) aantreffen op een elitefeest in het Overlook Hotel, de centrale locatie in de film:

Hier koppelt Kubrick het bestaan van occulte elites (de mensen op de foto in verhouding tot de thematiek van de film) direct aan nieuwjaar, 4 Juli, de rebellie van 1776 en, nog belangrijker, aan Satanisme [de Baphomet].

Ik leg het uit:

  • Op de foto zien we een man met een feesttoeter (zoals in I, Pet Goat en Stranger Things), terwijl het onderschrift ‘4th of July Ball’ leest
  • Het jaar, 1921, is een gecodeerde referentie naar het getal van rebellie (onafhankelijkheid). 1 + 9 + 2 + 1 = 13 en in 1776 kwamen er 13 koloniën in opstand.
  • Jack Nicholson maakt het ‘as above, so below’-gebaar zoals we dat ook terugzien in beeltenissen van de Baphomet, representaties van Satan:

Als het in Stranger Things ondertussen zou blijven bij de koppeling tussen 4 Juli en 1 Januari is dat nog daar aan toe, maar er zijn nog twee andere case studies, die op onvoorstelbare wijze samenkomen. Het gaat om 1) de spanningen tussen de VS en Iran en 2) de aardbeving die op 4 Juli 2019 plaatsvond in Zuid-Californië. In mijn analyse besteed ik niet alleen aandacht aan Stranger Things 3, maar ook aan de film Independence Day (1996).

Iran

Het is curieus dat de eerste aflevering[11] de volgende twee zinnen dialoog bevat:

‘’Een stuk over Iran?
– ik wil iets lokaals’’

Gezien de huidige nucleaire spanningen tussen de VS en Iran (ik schrijf Juli 2019) kunnen we stellen dat Stranger Things in dit opzicht een spiegel vormt voor de jaren tachtig, waarin de Iran-Contra affaire plaatsvond en Iran dus wel degelijk onderwerp van politiek en journalistiek gesprek was. Er is dan ook een moment in de episode waarop we een portret van Ronald Reagan aan de muur zien hangen. Misschien had er een portret van Trump naast gemoeten?

Na de verkiezing van Trump duurde het even voordat sommigen meenden dat deze nieuwe president demilitarisatie serieus nam. De afgelopen maanden hebben aangetoond dat we eerder op een nieuwe oorlog afstevenen. De speech voor het Lincoln Memorial was één groot ritueel ter ere van het Amerikaanse leger, met tal van propagandistische referenties naar het militaire verleden. Tegelijkertijd riep Trump staatsburgers op om dienst te nemen – een hoogst curieuze daad in het licht van de culminerende spanningen met Iran.[12] ‘’He was prepping them for war’’, had ik ter plaatse waarschijnlijk geroepen. Een week of twee eerder, op 21 Juni, had Trump nog een luchtaanval geannuleerd vanwege de prognose van het aantal burgerslachtoffers. Op media-niveau sterkt deze manier van doen het imago van een president die bij uitstek om mensenlevens geeft, maar in het licht van de militaire parade op 4 Juli is het sterk de vraag hoe oprecht die motivatie eigenlijk geweest kan zijn. Een alternatieve interpretatie is link, maar mijns inziens wel degelijk een reële mogelijkheid: zocht Trump eigenlijk naar een sterkere trigger tot oorlog, een trigger die een grote hoeveelheid slachtoffers (impliciet) wél rechtvaardigt? Als je ziet hoe o.a. Iran, de VS en Groot-Brittannië in de weken na de 21e continu wederzijdse agressie uitlokken, is het wachten op een gebeurtenis die een en ander uit de hand laat lopen. De witte vlag in I, Pet Goat doet daarbij denken aan de spanning tussen vrede en oorlog, en aan de mogelijkheid dat we hier misschien naar een valse vredesvlag kijken.

Roland Emmerich’s Independence Day

Als je de geschiedenis induikt, zie je dat het niet eerder is voorgekomen dat er op Onafhankelijkheidsdag een militaire parade is zoals die in 2019. Behalve als je de filmgeschiedenis ook meetelt, want dan zie je dat er in Independence Day (1996) – mind the title – wél gesproken wordt over een militaire parade in Washington D.C. op 4 juli.[13] De film toont zelfs een shot van het Lincoln Memorial (Trump’s speechlocatie dus):

Even daarna[14] wordt er gesproken over een conflict in Irak – let wel, 9/11 en de Irak-oorlog dateren pas van na deze film – en zien we, en dit is belangrijk, een shot van een Amerikaans marineschip in de Perzische golf, de zeestraat tussen Iran en het Arabische schiereiland:

Anno 2019 zorgt precies de aanwezigheid van Amerikaanse schepen in de Perzische golf, als ook de claim van de VS dat Iran twee van deze schepen (olietankers) heeft aangevallen, voor verdere escalatie van een nucleair conflict. Sterker nog, op 2 Juli 2019 bereikte de spanning rond Amerikaanse zeemacht in de straat van Hormuz juist een hoogtepunt.[15]

Aardbeving

Nog meer parallellen. Op 4 Juli 2019 vond er in Zuid-Californië min of meer uit het niets een aardbeving plaats van 6.4 op de schaal van Richter, bijgesteld na een eerdere inschatting van 6.6. In Independence Day heeft Will Smith het ook over aardbevingen, die door de timing van de film dus plaatsvinden rond de 4e Juli. We krijgen een close-up van het tv-scherm in de huiskamer:

Het epicentrum van de beving waarnaar op tv gerefereerd wordt bevindt zich in Zuid-Californië, bij Los Angeles en Santa Monica. Hoe ver bevindt dat epicentrum zich eigenlijk van de plaats waar op 4 Juli 2019 die grote aardbeving van 6.4 plaatsvond?

Het verschil is echt te verwaarlozen. Dat de beving in 2019 ook in Hollywood gevoeld werd, bewijst deze tweet van regisseuse Ava duVernay:

Waar komt deze aardbeving precies vandaan? In de eerste aflevering van Stranger Things 3 zien we hoe een immens elektronisch apparaat, geheel in de stijl van CERN’s deeltjesversneller (ik plaats de screenshots zo onder elkaar), een zichtbare aardbeving veroorzaakt in Hawkins.

We zien onder andere hoe een keukenmagneet in de vorm van een raket zo hard begint te trillen dat ze valt. Even later krijgen we een shot van een ander soort raket: een raket in speelgoedverpakking. Toeval of niet, maar op die verpakking zie je duidelijk de getallen 6.4 en 6.6 terug. Let wel, ik sprak eerder over het belang van het getal 13, en 6.4 + 6.6 maakt ook 13.

Onderaan, boven M2 (blauw-wit)

De aardbeving op 4 Juli 2019 vond plaats in Ridgecrest, Californië, dezelfde plek waar China Lake gestationeerd is. China Lake is een grote militaire faciliteit onder beheer van de Amerikaanse overheid. Ze ondersteunt de zeemacht (US Navy) en voert op regelmatige schalen militaire testen en evaluaties uit. Met de tot nu toe behandelde samenkomst van verwijzingen en ‘toevalligheden’ stel ik dat de aardbeving onmogelijk natuurlijk kan zijn geweest, en dat ze zeker verband houdt met China Lake – een verwijzing die overigens óók in de serie terug te vinden is, zij het iets halfslachtiger:

Bovendien is de US Navy prominent aanwezig op de t-shirts van Steve en Robin (Scoops Ahoy), die ze tegen het einde van het seizoen overigens nog steeds dragen…

Stranger Things

In de serie zijn het ‘evil Russians’ die een kronkel in het oppervlak van de aarde genereren, en daarmee de monsters van het Upside Down binnenlaten. Natúurlijk zijn het ‘evil Russians’, want het derde seizoen loopt gelijk met de laatste stuiptrekkingen van de Koude Oorlog, en de makers van de serie maken graag gebruik van de gelegenheid om de valse Hegeliaanse dialectiek tussen ‘koud-goed’ en ‘koud-kwaad’ ook in deze spiegel van de werkelijkheid in te zetten.

Truth is stranger than fiction:

Stranger Things maakt zijn fictie op bizarre wijze tot werkelijkheid. Op die manier wordt het Upside Down écht. Zelfs de grote stroomstoring in New York, afgelopen zaterdagnacht, lijkt door Stranger Things te zijn voorspeld. Kijk er het eerste kwartier van episode één maar op na, en vraag je af of je na het lezen van deze post nog in glashelder toeval kunt geloven. Ook de Netflix-film How It Ends (2018) haakt hier verder op in. Eén van de eerste noodgevallen in dit apocalyptische drama is een massale uitval van alle stroom, die gepaard gaat met een hittegolf op het Europese vasteland (die we daadwerkelijk gekend hebben in Juni) een gebeurtenis die inmiddels bekend moet voorkomen:

Hoe krankzinnig is het dat deze film uitkwam op 13 Juli 2018, exact een jaar voor de stroomuitval in Manhattan (die op zijn beurt weer 42 jaar volgt op een eerdere befaamde power cut)?

Afsluiting

Nog even over Independence Day. Er is iets aan de hand met de speech die de president in Independence Day geeft. Sluit je ogen, luister en probeer te bedenken wie of wat je hoort.[16] Ben ik de enige die hierin de stem van Trump herkent?

Zie https://www.youtube.com/watch?v=3_QSJyJaeD4

Referenties


[1] https://www.youtube.com/watch?v=UlpmMRrt-s8.

[2] https://www.themystica.com/as-above-so-below/. Doe, indien je meer wilt weten, onderzoek naar het Emerald Tablet, waarop de frase ‘as above, so below’ werd teruggevonden.

[3] https://www.numerology.com/numerology-numbers/11-master-number

[4] https://www.youtube.com/channel/UCaZMlgbSDMbhivhxcTv6w4g

[5] 1776: https://www.ibtimes.com/4th-july-obscure-history-who-did-what-when-where-or-around-independence-day-1330439. 2019: https://earthsky.org/astronomy-essentials/earth-farthest-from-sun-for-year-in-early-july.

[6] http://www.astropixels.com/ephemeris/perap2001.html

[7] Zie de numerology-link die ik eerder in dit artikel gebruikte.

[8] https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/james-bond-spectre-mexico-city-day-of-the-dead-parade-a7382471.html

[9] https://www.theguardian.com/us-news/2019/jul/03/trump-fourth-of-july-celebration-washington-dc-tanks. Zie ook https://twitter.com/ElizLanders/status/1146084545114116096/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1146084545114116096&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fus-news%2F2019%2Fjul%2F03%2Ftrump-fourth-of-july-celebration-washington-dc-tanks.

[10] https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1099651121088466946

[11] 22.10 op Netflix.

[12] https://www.theguardian.com/world/2019/jun/21/united-airlines-halts-some-flights-mumbai-to-avoid-iran-after-drone-attack

[13] 12.24.

[14] 13.50.

[15] https://thebulletin.org/2019/07/a-nuclear-war-in-the-persian-gulf/.

[16] https://www.youtube.com/watch?v=_6VI6RPxZfI.

Een gedachte over “Stranger Things rond Stranger Things”

Geef een reactie