Over mij

[English below]

Beste bezoeker,

Welkom op mijn blog-website. Deze site biedt een verzameld aanbod van zelfgeschreven stukken, die toegespitst zijn op mijn grootste interesses. Het gaat met name om zelfgeschreven filmrecensies, muziekgerelateerde stukken, stukken over religie en geschiedenisstukken. Daarmee kan deze blog gezien worden als mijn persoonlijke portfolio. In de begindagen van deze site (zomer 2016) vatte ik het idee op mijn filmrecensies naar een eigen site over te hevelen. Later besloot ik hier ook andere stukken op te plaatsen, waaronder papers die ik al geschreven had tijdens mijn studie.

Mijn naam is Tim Bouwhuis (1996). Na zes jaar Gymnasium (VWO) ben ik in 2014 Geschiedenis gaan studeren in Utrecht. Na drie jaar heb ik mijn bachelor behaald (met ruime keuze-oriëntatie in met name Religiestudies). In september 2017 ben ik voor een jaar verhuisd naar Antwerpen om een Master Film en Visuele Cultuur te volgen. In juli 2018 heb ik deze master afgerond, om vervolgens in september te beginnen met een onderzoeksmaster Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. In Juli 2021 ben ik afgestudeerd met een thesis over de Olympische Spelen.

Mijn grootste ‘individuele’ hobby’s zijn films kijken, lezen, sporten, van muziek genieten, en-uiteraard-,schrijven. Sinds het najaar van 2016 ben ik actief als freelance filmrecensent. Ik begon met schrijven voor filmvandaag.nl. In Februari 2018 leverde ik mijn eerste bijdrage aan het Vlaamse filmblad Filmmagie (soms in partnerschap met Sabzian). In April 2018 sloot ik me als redacteur aan bij indebioscoop.com, en in Augustus 2018 ook bij Cine.nl. Ik publiceer ook exclusieve filmstukken op deze site. In 2019 stopte ik definitief met schrijven voor filmvandaag. In het najaar van 2020 moest Filmmagie om treurige financiële redenen de abonnementen bevriezen en de website opgeven. Mijn laatste bijdrage leverde ik voor het Septembernummer van 2020. Sinds het najaar van 2021 ben ik betrokken bij het nieuwe Belgische filmtijdschrift Fantômas (fysiek en online). Met ingang van september 2022 ben ik weer terug bij filmvandaag.nl als online nieuwsredacteur.

Ik deel(de) mijn filmervaringen onder andere op Moviemeter, Letterboxd en What I Watch.

Mijn schrijf-en onderzoeksinteresses vallen doorgaans onder één of meerdere van de volgende categorieën: film, religie, muziek en geschiedenis. Urgente politieke en sociaal-culturele vraagstukken bevraag en bespreek ik enerzijds vaak door de lens van populaire cultuur en anderzijds door de lens van mijn opgedane (historische) kennis van onder andere religie en media.

Tijdens mijn bachelorstudie heb ik mij onder andere bezig gehouden met de praktische toepassing van concepten als ideologie, beeldvorming en propaganda. Onder die thematische noemer(s) heb ik ook een vakkenpakket gevolgd. Eerder schreef ik tijdens het vijfde jaar van mijn middelbare school een profielwerkstuk over het beeld van Vietnam dat gegeven wordt in de oorlogsfilms Platoon (1986) en Hamburger Hill (1987).

Om meer te  kunnen doen met mijn interesse voor religie ben ik in het derde jaar van mijn studie Geschiedenis de minor Religiestudies gaan volgen. In mijn toenemende interesse voor de koppeling tussen religie en film richt ik me sinds die periode onder andere op religieuze symboliek en de filosofie van religie in film.

In mijn bachelorscriptie kwamen mijn interesses voor middeleeuwse geschiedenis, (religieuze) beeldvorming en de filosofie van religie samen. Mijn passie voor film kreeg en krijgt een prachtig duale plaats in de freelance journalistiek enerzijds en de wetenschap (masterstudie film) anderzijds. Na mijn filmmaster verdiepte ik mij verder in religie en later ook esoterie.

Op vakgebied oriënteer ik mij momenteel vooral op (film)journalistiek, en (eind)redactie en ben ik op zoek naar een nieuwe werkuitdaging.

Meer weten over de inhoud van deze blog? zie het kopje ‘Inhoud blog’.

Contact

Voor vragen, aanmerkingen of suggesties ben ik per mail bereikbaar via blog(at)timbouwhuis.nl. Via e-mail is ook mijn CV op te vragen.

Academia.edu-profiel
LinkedIn

Privacy

Inhoudelijke informatie, reacties en/of contactgegevens (e-mailadressen ed.) worden nooit aan derden verstrekt zonder expliciete toestemming van de rechthebbenden. Bezoekers van deze website kunnen met vragen hieromtrent altijd terecht bij de beheerder (bereikbaar via bovenstaand e-mailadres).

Ik span mij ertoe in met copyright beschermd beeldmateriaal altijd als zodanig te labelen, tenzij de beelden expliciet onder educatieve doeleinden (zonder winstoogmerk) vallen en/of de beelden gebruikt worden om een film in het licht van een officiële release te bespreken/onder de aandacht te brengen en hiervoor materiaal beschikbaar is gesteld.

Reclame

Deze site is jarenlang met trots reclamevrij geweest, maar inmiddels kunt u tijdens uw bezoek de nodige advertenties tegenkomen. Mocht u deze helemaal wensen te vermijden dan is een ad en/of pop-up blocker een must. Ik kan niet volledig stroomlijnen welke advertenties wel of niet zichtbaar zijn, en dat zal ook nog eens per bezoek(er) verschillen. Mocht u toch aanstoot nemen aan een bepaalde advertentie, neem dan contact met mij op. Als ik er iets aan kan doen, zal ik dat niet nalaten.

——————————————————————————————

English

Dear visitor,

Welcome to my personal blog-website. This site offers you a collection of my own film articles, essays and papers, which are focused on, but not limited to, my biggest (personal & academic) passions: film, religion, history and music. When I just began this blog in the summer of 2016, I wanted to create a central place for the film reviews I was writing at the time. Later I added academic papers from my study as well.

My name is Tim Bouwhuis (1996). After my secondary school I studied History in Utrecht (with a minor in Religious Studies) and Film & Visual Culture (master) in Antwerp, Belgium. From september 2018 onwards I am enrolled in a research master Religious Studies at Utrecht University. I graduated in the summer of 2021 with a thesis on the Olympic Games.

Some of my ‘individual’ hobbies are watching films (you can follow me on letterboxd), reading, listening to music and writing. I am active as a freelance film journalist since late 2016. I started writing for filmvandaag.nl in November 2016. I joined indebioscoop.com in April 2018 and Cine.nl in August. I also published in filmmagie (partnering with Sabzian) until its sudden and unfortunate demise in the autumn of 2020. I am now involved with the successor of filmmagie, fantomas. Academically I am studying religion, film and popular culture from the (interdisciplinary) field of Religious Studies.

If you want to know more about the contents of this website, please click ‘Inhoud Blog’ (Dutch only).

Contact

For further questions, comments and suggestions you can reach me at blog[at]timbouwhuis.nl.

Academia.edu-profile
LinkedIn

Privacy

I won’t share contact information of any kind without explicit permission from the involved visitors.

I always intend to label copyrighted material as such, unless the material is used for legit educational purposes and/or the material is made available for the occasion of discussing and/or highlight a specific cultural release.

Advertisements

This website has been free of advertisements for some years, but by now you may encounter them on selected spots. I do not determine which advertisements are shown, and this may also vary per visitor. Please let me know if you encounter something truly inconvenient (e.g. content-wise). I recommend using an ad and/or pop-upblocker in case you do not want to encounter any of them.

Film, muziek, religie en geschiedenis