Over mij

[English below]

Beste bezoeker,

Welkom op mijn blog-website. Deze site biedt een verzameld aanbod van zelfgeschreven stukken, die toegespitst zijn op mijn grootste interesses. Het gaat met name om zelfgeschreven filmrecensies, muziekgerelateerde stukken, stukken over religie en geschiedenisstukken. Daarmee kan deze blog gezien worden als mijn persoonlijke portfolio. In de begindagen van deze site vatte ik het idee op mijn filmrecensies naar een eigen site over te hevelen. Later besloot ik hier ook andere stukken op te plaatsen, waaronder papers die ik geschreven heb tijdens mijn studie. In de loop van de tijd is het zwaartepunt steeds meer op film komen te liggen, maar ruimte voor uitstapjes blijft altijd bestaan.

Mijn naam is Tim Bouwhuis. Ik ben 21 jaar oud en woon regulier in Hardinxveld-Giessendam. Na zes jaar Gymnasium ben ik Geschiedenis gaan studeren in Utrecht. Na drie jaar heb ik mijn bachelor aldaar behaald (met ruime keuze-oriëntatie in met name Religiewetenschap). In september 2017 ben ik voor een jaar verhuisd naar Antwerpen om een Master Film en Visuele Cultuur te volgen. In juli 2018 heb ik deze master afgerond, om vervolgens in september te beginnen met een research master Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Momenteel vervul ik daar tevens een bestuursfunctie. Mijn onderzoek zal zich hoogstwaarschijnlijk toe gaan spitsen op de studie van religie en film.

Mijn grootste hobby’s: films kijken, lezen, sporten, van muziek genieten, en-uiteraard-,schrijven. Op filmvlak ben ik in mijn vrije tijd zeer actief op Moviemeter en Letterboxd (zie ook de pagina ‘Inhoud Blog’) ; ik schrijf op deze sites regelmatig recensies bij recent verschenen én oudere films. Ook deel ik bij iedere bekeken film een stem uit (al valt daarover te twisten:)). Vanaf het najaar van 2016 tot medio 2019 ben ik als freelance filmrecensent actief geweest voor de website filmvandaag.nl. In Februari 2018 leverde ik mijn eerste bijdrage aan het Vlaamse filmblad Filmmagie (website). In April 2018 sloot ik me als redacteur aan bij indebioscoop.com, en in Augustus 2018 ook bij Cine.nl.

Zeer breed en algemeen gesteld interesseer ik me in de versmelting en wederzijdse beïnvloeding van film, (de filosofie van) religie, muziek en geschiedenis. Tijdens mijn bachelorstudie heb ik mij onder andere bezig gehouden met de praktische toepassing van concepten als ideologie, beeldvorming en propaganda. Onder die thematische noemer(s) heb ik ook een vakkenpakket gevolgd. Eerder schreef ik tijdens het vijfde jaar van mijn middelbare school een profielwerkstuk over het beeld van Vietnam dat gegeven wordt in de oorlogsfilms Platoon (1986) en Hamburger Hill (1987).

Om meer te  kunnen doen met mijn interesse voor religie ben ik in het derde jaar van mijn studie Geschiedenis de minor Religiestudies gaan volgen. In mijn toenemende interesse voor de koppeling tussen religie en film richt ik me sinds die periode onder andere op religieuze allegorieën/metaforen en de filosofie van religie in film.

In mijn bachelorscriptie kwamen mijn interesses voor middeleeuwse geschiedenis, (religieuze) beeldvorming en de filosofie van religie samen.

Mijn passie voor film kreeg en krijgt een prachtig duale plaats in de freelance journalistiek enerzijds en de wetenschap (masterstudie film) anderzijds.

Op vakgebied oriënteer ik mij momenteel op (eind)redactie, verdere academische studie, (film)journalistiek en filmprogrammatie.

Meer weten over de inhoud van deze blog? zie het kopje ‘Inhoud blog’.

Contact

Voor vragen, aanmerkingen of suggesties ben ik per mail bereikbaar via blog(at)timbouwhuis.nl.

Academia.edu-profiel
LinkedIn

Privacy

Inhoudelijke informatie, reacties en/of contactgegevens (e-mailadressen ed.) worden nooit aan derden verstrekt zonder expliciete toestemming van de rechthebbenden. Bezoekers van deze website kunnen met vragen hieromtrent altijd terecht bij de beheerder (bereikbaar via bovenstaand mail-adres).

English

Dear visitor,

Welcome to my personal (blog) website. This site offers you a collection of my own reviews, essays and papers, which are focused on my biggest (personal & academic) passions: film, religion, history, music, literature and philosophy.

When I just began this blog (that was in the summer of 2016), I was thinking about creating a central place for the film reviews I was writing. Later I added academic papers from my study as well. Nowadays, the central focus is on film reviews, but I haven’t stopped adding papers.

My name is Tim Bouwhuis, I’m 22 years old and I’m currently living in Hardinxveld-Giessendam, the Netherlands. After my secundary school I studied History in Utrecht (with a minor in Religious Studies) and Film & Visual Culture (master) in Antwerp, Belgium. From september 2018 onwards I am and have been studying Religious Studies (researchmaster) at the University of Utrecht. My research will focus on the intersection of religion and film/popular culture.

Some of my hobbies are (obviously) watching films, reading and writing. When it comes to film, I’m quite active on moviemeter (a Dutch filmsite) and letterboxd, a site that I use to log all films that I see. Since late 2016, I’m active as a film reviewer for filmvandaag.nl. I joined indebioscoop.com in April 2018 and cine.nl in August, the same year. I also wrote some reviews and a thinkpiece for Filmmagie (a Flemish magazine).

My passion for film has a beautifully dual place in both the academic study of film and religion and my freelance function as a film reviewer.  My (aspired) specialisms are writing, text editing, film programming, and film journalism. Aside from that I am being trained and training myself as a Religious Studies scholar in the subfield of Religion and Film.

If you want to know more about the content of this website, please click ‘Inhoud Blog’.

For further questions, comments etc. you can reach me at blog[at]timbouwhuis.nl

Academia.edu-profile
LinkedIn

Privacy: I won’t share contact information of any kind without explicit permission from the involved visitors.

Film, muziek, religie en geschiedenis